Saturday , July 20 2019
High occupancy vehicle policy

Bawal ang Single sa EDSA? Expanded High Occupancy Vehicle Policy

Nitong buwan lamang ay in-announce na ipapatupad ang High Occupancy Vehicle (HOV) policy sa EDSA. Ito ay isang alituntunin na, bagamat hindi isinulat ng mga senators or attorneys in Manila, ay patuloy na isasagawa pa rin ng MMDA bilang bahagi ng programa para ayusin ang traffic sa pinakaabalang kalye sa bansa. Nagsimula ang implementation nito noong August 15, 2018.

Kung sisimplehan lang natin, ang kahulugan ng HOV ay bawal na ang single sa EDSA. Kailangan mo ba muna ng jowa para dumaan? Aba’y hindi! Pero kailangan ay hindi ka nag-iisa sa iyong sasakyan kapag bumabaybay sa EDSA during rush hours (sa pagitan ng mga oras ng 7am hanggang 10am at 6pm hanggang 9pm).

Kung ikaw ay may dalang pribadong kotse sa EDSA at ikaw ay walang kasama, ikaw ay considered na isang High Occupancy Vehicle—malaki ang sinasakop o ino-occupy mo na espasyo bilang isang indibidwal na sana ay ikinaluwang ng EDSA kung halimabawa ay may isinabay kang isa pang may kotse (menos isang kotse na ‘yun sa daan) o isinagad mo sa apat ang kasabay mo (menos din ng apat ng sasakyan sa daan, in theory).

Kahit ang mga attorneys in Manila natin mula sa NDV Law ay wala pang naisulat tungkol sa ganitong panukala, at higit pa ay wala rin tayong sagot sa ilang mga katanungan tungkol sa kung ano ang magiging epekto nito sa ilang tao tulad ng mga service drivers na wala naman talagang kasama hanggang wala pang nasusundo, mga drivers na iiwan ng mga kasama nila habang nasa EDSA o sa EDSA mismo magsusundo, at mga heavily tinted na mga sasakyang mahirap masilip kung nag-iisa ang lulan.

Update: pansamantalang suspindido ang implementation ng HOV scheme mula August 23 hangang sa pagkakasulat nitong article.

 

About juanserbisyo

Juan Serbisyo is a blog that will give you tips on different business industries, services, and other livelihood news & information to help you optimize you money making opportunities.

Check Also

millennial-women-empowerment

Of Rape Jokes and Beauty Pageants: Millennial Woman Empowerment

Miss Universe Pageant All eyes are glued to the television this January 30, 2017, as …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *