Friday , July 20 2018

Monthly Archives: June 2018

How to Start Your Professional Subtitle Translator Career

Being a subtitle translator is an exciting career. It’s one of the most flexible jobs in the world, and it gives one an opportunity to meet other people from all over the world. With these, you are given a chance to learn valuable information on different cultures. Most importantly, this …

Read More »

Mental Health Law at ang Maaaring Epekto Nito sa mga Empleyado

Bilang isang empleyado, naranasan mo na bang pumasok sa trabaho sa kabila ng matinding kalungkutang nadarama mo? At sa pag-uwi mo naman matapos ang sapilitang pagtatrabaho, makikita mo ang sarili mong hindi makatulog sa gabi sa pag-iisip at pag-aalala sa mga bagay-bagay, na magpapatuloy ng ilang araw, ilang linggo, hanggang …

Read More »